+48 513 897 721

Koncentrat 100g

NAZWA NAZWA ŁACIŃSKA
AN YE Eucalyptus globulus Labill
BA JI TIAN Radix Morindae
BAI BIAN DOU Semen Lablab Album
BAI BU Radix stemonae
BAI DOU KOU Fructus Amoni Rotundus
BAI GUO Semen Gingko
BAI HE Bulbus Lilii
BAI HUA SHE SHE CAO Herba Hedyotidis diffusae
BAI JI LI Fructus Tribuli
BAI JIE ZI Semen Sinapis
BAI JU HUA Flos Chrysanthemi
BAI LIAN Radix Ampelopsis
BAI MAO GEN Rhizoma Imperatae
BAI QIAN Rhizoma Cynanchi
BAI SHAO YAO Radix Paeoniae alba
BAI TOU WENG Pulsatilla Chinesis
BAI WEI Radix Cynanchi atrati
BAI XIAN PI Dictamnus
BAI ZHI Radix Angelicae Dahuricae
BAI ZHU Rhizoma Atractylodis macrocephalae
BAI ZI REN Semen Platycladi
BAN BIAN LIAN Herba Lobeliae Chinensis
BAN LAN GEN Istatis Root
BAN ZHI LIAN Scute Barbata
BEI MU Fritillaria
BEI SHA SHEN Radix Glehniae
BEI XIE Rhizoma Discoreae
BI BO Piper longum Linn.
BIAN XU Herba Polygoni
BO HE Herba Menthae
BU GU ZHI Fructus Psoraleae
CANG ER ZI Fructus Xanthii
CANG ZHU Rhizoma Atractylodis
CAO DOU KOU Semen Alpiniae
CAO GUO Fructus Tsaoko
CE BAI YE Cacumen Platycladi
CHA YE (YAO YONG) Follium Gemmae Cammelliae Sinensis
CHAI HU Radix Bupleuri
CHANG PU Acorus tatarinowii
CHANG SHAN Radix Dichorae Febrifugae
CHAO BAI SHAO YAO Radix Paeonia Alba Prep.
CHAO BAI ZHU Rhizoma Atractylodis Macrocephalae
CHAO CHAI HU Radix bupleuri prep.
CHAO CHEN PI Pericarpium citri
CHAO CHUAN XIONG Rhizoma chuanxiong prep.
CHAO HUANG LIAN Pericarpium citri Prep.
CHAO HUANG QIN Radix Scutellariae Prep.
CHAO MAI YA Fructus Hordei Prep.
CHAO PU HUANG Pollen Typhae Prep.
CHAO SANG BAI PI Cortex Mori Prep.
CHAO SHAN YAO Rhizoma Discoreae Prep.
CHAO SHEN QU Massa Medicata Prep.
CHAO WU LING ZHI Faeces Trogopterori Prep.
CHAO XIANG FU Rhizoma Cyperi Prep.
CHAO ZHI MU Rhizoma Anemarrhenae Prep.
CHAO ZHI QIAO Fructus Aurantii prep.
CHAO ZHI SHI Fructus Aurantii Prep.
CHE QIAN CAO Herba Plantaginis
CHE QIAN ZI Semen Plantaginis
CHEN PI Pericarpium Citri reticulatae
CHI FU LING Poria Rubra
CHI SHAO YAO Radix Paeoniae Rubra
CHI XIAO DOU Semen Phaseoli
CHONG WEI ZI Fructus Leonuri
CHU SHI ZI Fructus Broussonetiae
CHUAN BEI MU Bulbus Fritillariae Cirrhosae
CHUAN JIAO Pericarpium Zanthoxyli
CHUAN JIAO ZI Semen Zanthoxyli
CHUAN NIU XI Radix Cyathulae
CHUAN LIAN ZI Fructus Toosendan
CHUAN XIONG Rhizoma ligustici wallichii
CHUI PEN CAO Stringy Stonecrop
CI WU JIA Spina Acanthopanacis
CONG BAI Bulbus Allii Fistulosi
CONG ZI Semen Allii Fistulosi
DA FU PI Pericarpium Arecae
DA HUANG Radix et Rhizoma Rhei
DA JI (XIAO JI) Herba seu radix Cirsii Japonici
DA QING YE Baphicacanthus Leaf
DA SUAN Bulbus Allii Sativi
DA ZAO Fructus Jujubae
DAN DOU SHI Semen Sojae Preparatum
DAN SHEN Radix Salviae
DAN ZHU YE Herba Lophateri
DANG GUI Radix Angelicae Sinensis
DANG GUI TUI Radix Angelicae Sinensis / Caput
DANG GUI WEI Radix Angelicae Sinensis / Extrémité
DANG SHEN Radix Codonopsis
DI GU PI Cortex Lycii
DI YU Radix Sanguisorbae
DONG GUA PI Exocarpium Benincasae
DONG GUA REN Plumula Benincasae
DONG GUA ZI Semen Benincasae
DONG KUI ZI Semen Abutiloni seu Malvae
DU HUO Radix Angelicae Pubescentis
DU ZHONG Cortex Eucommiae
E BU SHI CAO Herba Centipepdae Minima
E ZHU Rhizoma Curcumae
ER CHA Acaciae seu uncariae
FAN GOU JI Radix Also phillo
FAN XIE YE Folium Sennae
FANG FENG Radix Saposhnikoviae
FENG JIAO Propolis
FENG MI Mel
FU XIAO MAI Fructus Tritici Levis
FO SHOU Fructus Citri Sarcodactyli
FU LING Poria
FU LING PI Cortex Sclerotii Poriae
FU PEN ZI Fructus Rubi Chingii
FU PING Herba Spirodelae
FU SHEN Sclerotium Poriae Circum
GAN CAO – Radix Glycyrrhizae
GAN CAO SHAO – Radix Glycyrrhizae/Extrémités
GAN JIANG – Rhizoma Zingiberis
GAN SUI Radix Kansui
GAO BEN – Radix pueraria
GE GEN – Radix pueraria
GE HUA – Flos Puerariae
GENG MI – Fructus Oryzae Sativae
GOU QI ZI – Fructus Lycii
GOU TENG – Ramulus Uncariae Cum Uncis
GU SUI BU Rhizoma Drynariae
GU YA Fructus Oryzae
GUA DI Pedicellus Melo
GUA LOU Fructus Trichosanthis
GUA LOU PI Trichosanthis semen
GUA LOU REN ZI Semen Trichosanthis
GUAN ZHONG Rhizoma Dryopteris Crassirhizoma
GUI ZHI Ramulus Cinnamomi
HAI DAI Zostarea
HAI FENG TENG Caulis Piperis
HAI JIN SHA CAO Spora Lygodii
HAI TONG PI Cortex Erythrinae
HAI ZAO Sargassum
HAN LIAN CAO Herba Ecliptae
HE HUAN HUA Flos Albiziae
HE HUAN PI Cortex Albiziae
HE SHOU WU Radix polygoni Multiflori
HE YE (LIAN YE) Folium Nelumbinis
HE ZI (ROU) Fructus Chebulae
HEI AI YE Folium artemisiae carbonisata
HEI DI YU Rdx sanguisorbae off. Carbonisata
HEI PU HUANG Pollen typhae carbonisata
HEI ZHI MA Semen Sesami Nigrum
HEI ZHI ZI Fructus Gardeniae jasminoidis carbonisata
HONG HUA Flos Carthami
HONG TENG Sargentodoxae cuneatae caulis
HOU PO Cortex Magnoliae
HU HUANG LIAN Pierorhizae Rhizome
HU MA REN Semen Sesami
HU PO Succinum
HU TAO REN Semen Juglandis
HU ZHANG RHIZOMA POLYGONI CUSPIDATI
HUA JIAO Pericarpium Zanthloxyli
HUAI HUA MI Flos Sophorae
HUAI NIU XI Radix Achyranthis
HUANG BAI Cortex Phellodendri
HUANG JING Rhizoma Polygonati
HUANG LIAN Rhizoma coptidis
HUANG MEI HUA Flos Chimonanthus Fragrans
HUANG QI Radix Astragali
HUANG QIN Radix Scutellariae
HUO XIANG Herba Pogostemonis
JI GU CAO Herba Abri Precatorius
JI GUAN HUA Centaurea cyanus
JI NEI JIN Endothelium corneum gigeriae galli
JI SHI TENG Herba & Radix Paederiae Scandentis
JI XUE TENG Caulis Milletiae reticulatae
JI ZI HUANG Jaune d_oeuf
JIANG BAN XIA Rhizoma Pinelliae
JIANG HUANG Rhizoma Curcumae
JIANG XIANG Lignum Dalberdiae Odoriferae
JIAO GU LAN Gynostemma pentaphyllum
JIE GENG Radix Platycodi
JIN QIAN CAO Herba Lysimachiae
JIN QIAO MAI Semen Fagopyri, Esculenti
JIN YIN HUA Flos Lonicerae
JIN YING ZI Fructus Rosae Laevigatae
JING JIE Herba Schizonepetae
JING JIE SUI Flos Schizonepetae
JU HE Semen Citri Reticulatae
JU HONG Exocarpium Citri Rubrum
JU HUA Flos Chrysanthemi
JU LUO Fasciculus aurantii vascularis
JUAN BO Herba Selaginellae
JUE MING ZI Semen Cassiae
KU LIAN PI Meliae radicis cortex
KU SHEN (GEN) Radix Sophorae
KUAN DONG HUA Flos farfarae
KUN BU Thallus Laminariae
LAI FU ZI Semen Raphani
LI PI Pericarpium Pyri
LI ZHI HE Litchi chinensis semen
LIAN GENG Petiolus Nelumbinis
LIAN QIAO Fructus Forsythiae
LIAN QIAO  XIN Semen Forsythiae
LIAN XU Stamen Nelumbinis
LIAN ZI Semen Nelumbinis
LIAN ZI XIN Nelumbinis nuciferae embryo
LING ZHI Ganoderma Lucidum
LONG DAN CAO Radix Gentianae
LONG YAN HUA Flos Longan
LONG YAN ROU Arillus Longan
LOU LU Radix Rhapontici
LU DOU Semen Phaseoli radiati
LU GEN Rhizoma Phragmitis
LU JIAO JIAO Colla Cornu Cervi
LU JIAO SHUANG Cornu Cervi Degilatinatum
LU LU TONG Fructus Liquidambaris Taïwaniane
LUO HAN GUO Fructus Momordicae
LUO SHI TENG Caulis Trachelospermi Jasminoïdis
MA BIAN CAO Herba Verbenae
MA BO Lasiosphaera Seu
MA CHI XIAN Herba Portulacae oleraceae
MA DOU LING Fructus Aristolochiae
MAI MEN DONG Radix Ophiopogonis
MAI YA Fructus Hordei
MAN JING ZI Fructus Viticis
MAO DONG QING Radix Ilicis Pubescentis
MEI GUI HUA Rosa rugosa
MENG HUA Flos buddleiae off.
MENG SHI Lapis Chloris
MO YAO Myrrha
MU DAN PI Cortex Moutan
MU GUA Fructus Chaenomelis
MU HU DIE Semen Oroxily Indicis
MU LI Concha Ostreae
MU TONG Caulis Akebiae
MU XIANG Vladimiria
MU ZEI Herba Equiseti
NAN SHA SHEN Adenophorae radix
NIU BANG ZI Fructus Arctii
NIU XI Radix Cyathulae
NU ZHEN ZI Fructus Ligustri lucidi
NUO MI Fructus Oryzae
OU JIE Nodus Nelumbinis
PANG DA HAI Radix Sterculiae Scaphigerae
PAO JIANG Rhizoma Zingiberis Prep.
PI PA YE Folium Eriobotryae
PU ER CHA Fructus Camilliae yunnansis
PU GONG YIN Herba Taraxaci
PU HUANG Pollen Typhae
QIAN CAO GEN radix Rubiae
QIAN HU Radix Peucedani
QIAN NIAN JIAN Homalomena
QIAN NIU ZI Semen Pharbitidis
QIAN SHI Semen Euryales
QIN JIAO radix gentianae Macrophyllae
QIN PI Cortex Fraxini
QING DAI Indigo Naturalis
QING HAO Herba Artemisiae Annuae
QING LUO BO Rhizoma Raphani/AUCUNE VENTE
QING PI Pericarpium Citri reticulatae viride
QING XIANG ZI Semen Celosiae Argenteae
QU MAI Herba Dianthi
PEI LIAN Exocarpium
REN DONG TENG Ramus Lonicerae
REN SHEN Radix Ginseng
ROU DOU (KOU) Semen Myristicae
ROU GUI Cortex Cinnamomi
RU XIANG Olibanum
RUI REN Semen Prinepsiae
SAN LENG Rhizoma Sparganii
SAN QI Radix Notoginseng
SANG BAI PI Cortex Mori
SANG JI SHENG Herba Taxilli
SANG PIAO XIAO Ootheca Mantidis
SANG SHEN Fructus Mori Albae
SANG YE Folium Mori
SANG ZHI Ramulus Mori Albae
SHA REN Fructus Amomi
SHA YUAN ZI Semen Astragali
SHAN DOU GEN Radix Sophoreasub prostratae
SHAN YAO Rhizoma Dioscoreae
SHAN ZHA Fructus Crataegi
SHAN ZHU YU Fructus Corni
SHE CHUANG ZI Fructus Cnidii
SHE GAN Rhizoma Belamcandae
SHE TUI Periostracum Serpentis
SHEN JIN CAO Herba Lycopidii
SHEN QU Massa Medicata
SHENG DI HUANG Radix rehmanniae
SHENG JIANG Rhizoma Zingiberis Recens
SHENG JIANG PI Cortex Zingiberis Recens
SHENG MA Rhizoma Cimifugae
SHENG TIE LUO Ferrum Squamae
SHI CHANG PU Rhizoma Acori
SHI DI Calyx Kaki
SHI GAO Gypsum Fibrosum
SHI JUE MING Concha Haliotidis
SHI JUN ZI Quiscalis Indicae Fructus
SHI LIU PI Pericarpium Granati
SHI WEI Folium Pyrrosiae
SHU DI HUANG Radix Rehmanniae Praeparat
SHUI NIU JIAO Cornu Bubali
SHUI ZHI Hirudo Seu Whitmaniae
SI GUA LUO Luffa Fasciculus Vascularis
SONG JIE Lignum pni nodii
SU MU Lignum Sappan
SU ZI Lignum Sappan
SU ZHI LONG GU Os Dragonis Prep.
SUAN ZAO REN Semen Zizyphi Spinosae
SUO YANG Herba Cynomorii
TAI ZI SHEN Radix Pseudostellariae
TAN XIANG Lignum Santali Albi
TAO REN Semen Persicae
TIAN HUA FEN Radix Trichosanthis
TIAN KUI ZI radix semiaquilegiae
TIAN MA Rhizoma Gastrodiae
TIAN MEN DONG Radix Asparagi
TIAN XIAN MAO Curculigo
TIAN ZHU HUANG Concretio Silicea Bambusae
TING LI ZI Semen Lepidii seu descurianae
TONG CAO Tetrapanax
TU FU LING Rhizoma Smilacis Glabrae
TU SI ZI Semen Cuscutae
WA LENG ZI Concha arcae
WANG BU LIU XIN Semen vaccariae Segetalis
WEI LING XIAN Radix Clematidis
WEI ROU DOU KOU Semen Myristicae Fragantis
WEI SHENG JIANG Rhizoma Zingiberis Rencens Prep.
WEN GE Concha Meretricis
WU BEI ZI Galla Rhois Sinensis
WU GONG Scolopendra
WU JIA PI Cortex Acanthopanacis
WU LING ZHI Faeces Trogopterori
WU MEI Fructus Pruni Mume
WU MING YI Pyrolusitum
WU SHAO SHE Zaocys Dhumnades
WU WEI ZI Fructus Schisandrae
WU YAO Radix Linderae
WU ZHU YU Fructus Evodiae
XI GUA PI Exocarpium Citrulli
XI QIAN CAO Herba Siegesbeckiae
XI XIN Radix Asari
XI YANG SHEN Radix Panacis
XIA KU CAO Spica Prunellae
XIAN HE CAO Herba Agrimoniae
XIAN LU GEN  Rhizoma Phragmatis
XIAN MAO Rhizoma Curculiginis
XIANG FU Rhizoma Cyperi
XIANG RU Herba Moslae
XIANG YUAN Fructus Citri
XIAO HUI XIANG Fructus Foeniculi
XIAO JI Herba Cirsii
XIE BAI Bulbus Allii Macrostemi
XIN YI HUA Flos Magnoliae
XING REN (KU) Semen Armeniacae
XU DUAN Radix Dipsaci
XUAN FU HUA Flos Inulae
XUAN SHEN Radix Scrophulariae
YANG QI SHI Tremoletum Actinoletum
YE JIAO TENG Caulis Polygoni
YE JU HUA Flos Chrysanthemi Indicis
YI MU CAO Herba Leonuri
YI YI REN Semen Coicis
YI ZHI REN Fructus Alpiniae
YIN CHAI HU Radix Stellariae
YIN CHEN HAO Herba Artemisia
YIN GUO Semen Gingko bilobae
YIN GUO YE Folium Gingko Bilobae
YIN YANG HUO Herba Epimedii
YU JIN Radix Curcumae
YU LI REN semen pruni
YU MI XU Stigma Maïs Zea
YU XING CAO Herba Houttuynniae
YU ZHU Rhizoma Polygonati
YUAN ZHI Radix Polygalae
ZAO JIAO Fructus Gleditsiae
ZAO JIAO ZI Spina Gleditsiae
ZE LAN Herba Lycopi
ZE XIE Rhizoma Alismatis
ZHE BEI MU Bulbus Fritillariae Thunbergii
ZHEN ZHU FEN Pulvis Pernnlae
ZHI DA HUANG Radix et Rhizoma Rhei Prep.
ZHI GAN CAO Radix Glycyrrhizae
ZHI HUANG QI Radix Astragali Mel Prep.
ZHI JU ZI Semen seu Fructus Hoveniae
ZHI KE Fructus Citri Aurantii
ZHI MU Rhizoma Anemarrhenae
ZHI PI PA YE Folium Eriobotryae Prep.
ZHI SHI Fructus Immaturus Citri Aurantii
ZHI SHOU WU Radix polygoni Multiflori Prep.
ZHI XIANG FU Rhizoma Cyperi Prep.
ZHI YUAN ZHI Radix Polygalae Prep.
ZHI ZI Fructus Gardeniae
ZHU LING Polyporus
ZHU RU Caulis Bambusae in Taenian
ZI CAO Radix Arnebiae seu Lithospermi
ZI HUA DI DING Herba Violae
ZI SHI YING Fluoritum
ZI SU GENG Caulis perilliae
ZI SU YE Follium Perillae
ZI SU ZI Fructus Perillae
ZI WAN Radix Asteris